ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ

Τι είναι Θερμοπρόσοψη ;

 

 

Η τεχνική της θερμικής  θωράκισης τις πρόσοψης των κτηρίων εφαρμόζεται πλέον με μεγάλη επιτυχία τα τελευταία χρόνια χάρη στις εκσυχρονισμένες μεθόδους και στην αξιοπιστία τον δομικών υλικών.

Η εφαρμογή της θερμοπρόσοψης προσφέρει και μέγιστα αποτελέσματα στα παλαιότερα κτήρια που προσβάλλονται από την συμπύκνωση υδρατμών, μύκητες και μαυρίλες.

Η επιλογή της θερμοπρόσοψης εξαρτάται από την παλαιότητα του κτηρίου και την ενεργειακή μελέτη.

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ

  •  Επικόλληση θερμομονωτικών πλακών γραφιτούχας διογκωμένης πολυστερίνης πυκνότητας EPS 80 πάχους 5εκ. με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας (λ=0,031W/mK) με ρητινούχα ινοπλισμένη, τσιμεντοειδούς βάσεως.
  • Τοποθέτηση ειδικών βυσμάτων για μηχανική στερέωση με πλαστική καρφίδα και ειδικών τεμαχίων πχ. γωνιόκρανα, νεροσταλλάχτης, όπου απαιτείται.
  • Εντοιχισμός ειδικού υαλοπλέγματος πολυεστερικού υφάσματος 145gr για ενίσχυση της στρώσης επικάλυψης με ρητινούχα κόλλα.
  • Επάλειψη επιφανείας με ειδικό αστάρι υψηλής ποιότητας με αδρανή για πρόσφυση σοβάδων.
  • Εφαρμογή ακρυλικού παστώδη, υδαταπωθητικού σοβά 1.5MM για λεία επιφάνεια.