ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΣΑΝΣΕΡ

Γιατί είναι απαραίτητη η Στεγανοποίηση Φρεατίου Ασανσέρ

Η σωστή στεγανοποίηση ενός φρεατίου ανσασέρ είναι απαραίτητη όταν κατασκευάζεται ένα κτήριο γιατί  βοηθάει ώστε να αποφύγουμε της διαβρώσεις των μεταλλικών τμημάτων του ανελκυστήρα ή βραχυκυκλώματα των συστημάτων που μπορεί να προκληθούν από την εισροή των υδάτων.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

  • Καθαρισμός επιφάνειας.
  • Αποκατάσταση ελαττωματικών τμημάτων του σκυροδέματος με επισκευαστικό υλικό.
  • Επάλειψη 2 χέρια με υλικό αρνητικής πίεσης (τσιμεντοειδές).