ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

Τι είναι Στεγανοποίηση - Υγρομόνωση

Στεγανοποίηση ή υγρομόνωση είναι το σφράγισμα ενός κτηρίου με αδιάβροχα δομικά υλικά ώστε να μην διεισδύει το νερό και η υγρασία στο εσωτερικό του. Η στεγανοποίηση ή υγρομόνωση είναι απαραίτητη ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στον οπλισμό της κατασκευής,στα δομικά υλικά και στην αισθητική του εσωτερικού και εξωτερικού μέρους του κτηρίου. Η σωστή στεγανοποίηση ή υγρομόνωση εφαρμόζεται με δύο τρόπους:
 1. Της ασφαλτικής μεμβράνης (ασφαλτόπανο).
 2. Σύστημα Hyperdesmo υλικό πολυουρεθανικής βάσης.
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ

 • Καθαρισμός της επιφάνειας της ταράτσας άπο σαθρά υλικά.
 • Αποκατάσταση σαθρών σημείων με επισκευαστικό υλικό σε σημεία που χρήζουν επισκευή.
 • Αστάρωμα της επιφάνειας της ταράτσα με ασφαλτικό βερνίκι primer για την επικόλληση της ασφαλτικής μεμβράνης.
 • Διάστρωση και επικόλληση ελαστομερής (SBS) ασφαλτικής μεμβράνης 5kg ή 6kg το τ.μ. -20°C  η οποία γίνεται με ειδικό φλόγιστρο σε όλη την επιφάνεια της μεμβράνης. Στην περίμετρο η μεμβράνη θα ανασηκώνεται 15 cm. Το ένα φύλλο της  μεμβράνης επικαλύπτεται  με το άλλο φύλλο 10cm. Σε επικίνδυνα σημεία όπως υδροροές, βάσεις ηλιακών, σωλήνες,σίδερα και κάγκελα γίνεται έξτρα επισκευή με ασφαλτική μεμβράνη.
 • Τοποθέτηση εξαερισμών για την εξάχνωση παλαιών υγρασιών και υδρατμών.
 • Σε υδροροές, βάσεις ηλιακών, σωλήνες, κάγκελα,σίδερα και περιμετρικά τοποθετούμε επαλειφόμενο ελαστομερές μονωτικό υλικό.
 • Τοποθέτηση φυλλοσυλλεκτών στις υδροροές για την αποφυγή φραγής τους από φύλλα και σκουπίδια.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  HYPERDESMO

 
 • Καθαρισμός της επιφάνειας της ταράτσας άπο σαθρά υλικά (με σβουράκι ή υδροβολή).
 • Αποκατάσταση σαθρών σημείων με επισκευαστικό υλικό σε σημεία που χρήζουν επισκευή.
 • Τοποθέτηση εξαερισμών για την εξάχνωση παλαιών υγρασιών και υδρατμών.
 • Αστάρωμα επιφάνειας με εποξειδικό σύστημα 2 συστατικών Aquadur της εταιρείας Alchimica.
 • Επάλειψη 1ο χέρι με υλικό πολυουρεθανικής βάσης HYPERDESMO – LV της εταιρείας Alchimica.
 • Στοκάρισμα σε σημεία όπου απαιτείται , με μαστίχη πολυουρεθανικής βάσης HYPERSAL της εταιρείας Alchimica και τοποθέτηση υαλοπλέγματος σε ευαίσθητα σημεία για την ενίσχυση της μόνωσης.
 • Επάλειψη 2ο χέρι με υλικό πολυουρεθανικής βάσης HYPERDESMO – LV της εταιρείας Alchimica.
 • Επάλειψη 1ο χέρι με ανακλαστική μεμβράνη HYPERDESMO ADY-500
 • Τοποθέτηση φυλλοσυλλεκτών στις υδροροές για την αποφυγή φραγής τους από φύλλα και σκουπίδια.